Frisk Asker hockey og Frisk Asker ishockey junior inngikk en avtale med Antidoping Norge i januar 2012.

Dette medfører en del forpliktelser for både spillere og støtteapparat i klubben.

Se vedlegg, Policy dokument.

I jr. avdelingen har vi fulgt opp policyen vi vedtok i januar 2012, og følgende er gjennomført i 2012:

• Alle spillere fra U16 og eldre har gjennomført e-læringsprogrammet “Ren Utøver” – se www.renutover.no . Dette gir en basisopplæring innen antidoping gjennom korte opplæringsmoduler.

• Alle trenere, lagledere, styret og sportskomité skal ha gjennomgått det samme e-læringsprogrammet.

• Øvrig støtteapparat anmodes om å gjennomføre e-læringsprogrammet.

• Oppfølging av RenIdrett er tatt inn i samtlige treneravtaler.


 

Styret har en målsetning om å øke kunnskap og bevissthet rundt riktig kosthold

Frisk Asker mottok en pris fra Akershus idrettskrets 20.10.12 for vårt arbeid med Rent idrettslag. I tillegg fikk vi etter søknad tilskudd til et holdningskapende tiltak fra If barneidrettsfond. Dette ble samlet brukt til å gjennomføre et kostholds- og kokkekurs for alle våre spillere på U16, U18 og U20, 25.november 2012. Kurset ble holdt i samarbeid med Olympiatoppen og Designkokken, www.designkokken.no .

Her fikk våre spillere blant annet mer kunnskap om at et sunt og variert kost inneholder rikelig av det et menneske trenger for å kunne bygge seg opp selv under intens trening.

Å spise riktig handler mye om matglede – både ved at maten skal ”nytes” når den spises og at det å lage mat skal være en positiv aktivitet. Se fakta ark med noen enkle oppskrifter i vedlegg.

Styret er også i gang med å utarbeide en felles beredskapsplan i klubben for å håndtere mistanker om doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer.

Du kan finne mer informasjon om kosthold for idrettsutøvere for eksempel her:

Olympiatoppen i Norge: http://www.olympiatoppen.no/fagomraader/idrettsernaering/page1016.html

Youth Olympic Games: http://www.olympic.org/news/eat-like-a-champion/187868

Tips: Spis smart- en kokebok for unge idrettsutøvere: http://www.norli.no/SamboWeb/produkt.do?isbn=9788272862243

Marianne

Trykk for å åpne: Policy  Faktaark til fordrag om enkel mat